RAMPZALIG
Een pretpark waar je de toekomstige door de klimaatsverandering veroorzaakte rampen beleeft die Nederland bedreigen.
"HET GEVAAR VOOR NEDERLAND IS NOG STEEDS AANWEZIG. DOOR DE OPWARMING VAN DE AARDE EN DE TOEKOMSTIGE KLIMAATVERANDERING ZAL DIT GEVAAR ALLEEN MAAR TOENEMEN. RAMPZALIG IS EEN PLEK OM DEZE TOEKOMST MEE TE MAKEN.
BELEVENISSEN IN DE VORM VAN ATTRACTIES. THE JOY OF FEAR"

 foto: Lisa Klapp

Bekende en nieuwe rampen zullen Nederland heviger en vaker teisteren. Maar vooral water is bedreiging nummer één. Door de ligging van een groot deel van Nederland onder de zeespiegel blijven wij ondanks onze dijken kwetsbaar. De door de mens veroorzaakte opwarming doet het ijs van de poolkappen en de gletsjers smelten waardoor de zeespiegel zal stijgen en de rivieren meer smeltwater afvoeren. In Rampzalig beleef je het smelten, de doorbraak van de dijken en het water dat bewoond Nederland overstroomt. Een waarschuwing in de vorm van een themapark.

PUBLICATIE VICE